تبلیغات
PNUdoc
ADS
نویسنده : امین منوچهری شنبه 17 دی 1390, 08:48 ب.ظ

تاریخچه زندگی شهری و روستایی در ایران

شهر نشینی در ایران

در ادبیات اجتماعی مربوط به جامعه ایرانی، مناقشه های متعددی وجود دارد. یکی از اصلی ترین این مناقشه ها که بسیار اساسی و جدی نیز می باشد در مورد وجود یا عدم شهر و زندگی شهری در ایران است. گفته شده است که ایرانیان در گذشته زندگی شهری آنهم محدود داشته ولی پس از ورود اسلام به ایران زندگی شهری به زندگی بادیه نشینی و روستانشینی تبدیل شده و شهرهای آنها نیز ساحت شبه روستایی و ایلیاتی یافته است.

در نظر بسیاری اینگونه آمده است که ایران کشوری متشکل از مجموعه روستاهای جدا از یکدیگر (به دلیل اینکه مارکس و انگلیس و بسیاری از دیگران مارکسیست مدعی سلطه نظام روستایی جدا و پراکنده می باشند) و نظام قبیله ای و ایلی فراگیر (به دلیل اینکه شرق شناسان اروپامدار دوستدار زندگی ایلی مدعی این امر هستند) است. در نتیجه ایران نمی توانسته است دارای نظام اجتماعی باشد که شهرها کانون آن باشند. اگر هم پدیده ای تحت عنوان شهر وجود داشته است بسیار محدود و با کارکردهای نظامی و خدماتی بوده است.

ادامه به همراه لینک دانلود تحقیق در ادامه ی مطلب


برخی مشخصه های شهرهای ایران :

(1) شهردر ایران امری تاریخی است و متعلق به میل و اراده دولت های مدرن یا غرب در ایران ندارد. (2) کانون عمل اجتماعی در ایران شهرها می باشد تا روستاها. (3) شهرها در ایران یا در کنار رودخانه ای پر آب و یا در دامنه کوهی بلند یا در ادامه سابقه تمدنی گذشته استقرار یافته اند. (4) در شهرهای ایرانی مشاغل تجاری و صنعتی جاری و ساری بوده است و (5) در بعضی از شهرهای ایرانی سابقه حضور دولت هایی بزرگ دیده می شود. (6) بعضی از شهرهای ایرانی به دلیل حضور عنصری فرهنگی و دینی از قبیل امامزاده یا سابقه دینی و فرهنگی، جهت گیری فرهنگی و دینی وجود دارد و مباحث فرهنگی و دینی کشور ایران از آن متاثر می باشد.

مصالح بکار رفته در شهرهای ایران

بر روی سرزمین ایران، شهر های اصیلی وجود دارد كه از قرن ها پیش بنا شده، امروزه به پا ایستاده و هر كدام به تنهایی، شاهد نبوغ معماری اقوام این سرزمین است. معماران ایرانی بر اساس احتیاجات قوم خود، با توجه به مسایل اجتماعی و خصوصیات جغرافیایی و به منظور های معینی، ساختمان هایی بنا كردند كه نبوغ معماری آنان و مجموع این بنا ها در هر كدام از شهر های ایرانی، قابل ستایش است. به كار بردن مقیاس های انسانی توام با لطایف فكر و ذوق معماران در ریختن طرح های ساختمان ها و نیز سادگی مصالح، سیمای شهر ایرانی را خوشایند و دلپذیر نموده است.

برای بنا نهادن، معماران مصالحی را گرد آوردند كه با امكانات و خصوصیات این سرزمین تطبیق می نمود و سادگی و زیبایی آنها به اغلب شهر های ایران شخصیت مشتركی داد؛ به طوری كه امروزه می توان هر كدام از آنها را به عنوان نمونه شهر ایرانی بررسی نمود. آشنایی اقوام به مصالح و راه های مختلف استفاده از آنها در معماری، امری است كه سال ها به طول می انجامد و تجربه ها و نتایج به آن چاشنی می زند. انسان، پیر شدن مصالح را نظاره می كند و آنهایی را انتخاب می نماید كه بر اثر گذشت زمان گزندی ندیده و ماده آن زیباتر و اصیل تر شود. به این ترتیب، قسمتی از زیبایی و اصالت شهر های ایرانی مرهون مصالحی است كه در ساختمان بنا های آن به كار رفته است.

شهر ها اغلب با خشت خام، گچ و كاهگل بنا شده و این مصالح ساده با افكار احساسی، در قالب تناسبات دلپذیر تركیب شده است. كاشی، چوب و یا سنگ مصالحی است كه معماران از آنها برای تزیین بیشتری كمك گرفته اند. شهر ایرانی برای مردم این سرزمین، با خصوصیات معینی و با یك معماری موزون، اصیل و تناسبات زیبا بنا شده است.

بر روی فلات ایران، بر روی چشم انداز شهر ها، بام های كاهگلی میان آدمیان و حرارت خورشید حفاظ می شود. بادگیر ها شهر را تهویه می كند. نورگیر ها به تالار ها و هشتی ها سایه روشن ملایمی می دهد و حیاط هایی گود كه اطاق ها آنها را دور می زند یك حوض سنگی و چند درخت را در میان گرفته و به زندگی ایرانی لطافت می بخشد. در میان وزن حجم های كاهگلی، بام های گنبدی و بادگیر های سر به آسمان كشیده، پوشش دالان ها و تیمچه های بازاری، حسینیه ها و بالاخره گنبد و مناره های مسجد جامع و مساجد دیگر و بقعه ها به چشم می خورد.

تاریخ شروع مصرف كاهگل را در تمدن ایران نمی توان دقیقاً تعیین نمود لكن وجود آن در قدیمترین آثار معماری فلات، دلیلی است بر اینكه این ماده با زندگی اقوام سرزمین ایران از ابتدا آمیخته شده و شناسایی و استفاده از آن طی قرون، نسل به نسل به ما رسیده است.

برای آسایش قوم ایرانی، معماران، شهر ها را با قشری از كاهگل پوشانیدند و از میان این پوشش، سبزی شاخه های درختان از حیاط ها بیرون آمد. رنگ دلنشین كاهگل نه تنها زیبایی فوق العاده ای به شهر ایرانی داده بلكه به زندگی مردم روشنی و رنگ بخصوصی پاشیده است. این خمیر در سرزمین ما به صورت یكی از مصالح اساسی در انواع معماری مختلف به كار رفت و با دست آدمیان و با نیت خوش بر روی همه شهر های ایرانی كشیده شد و زندگی در شرایط اقلیمی بهتری زیر حمایت آن ادامه یافت.

تركیب ماده كاهگل از ابتدا تا امروز یكسان بوده و شامل دو ماده ساده است:

1- ماده اول كاه است كه پس از دروی گندم و خشك شدن و كوبیدن و با كمك چهارشاخ به هوا پرت شدن، با جزیی نسیم از دانه های گندم جدا شده، آرام بر روی زمین می ریزد. سپس آن را جمع آوری نموده و برای مصرف های مختلفی انباشته می كنند. به این ترتیب، در اغلب نقاط ایران، كاه به آسانی و ارزانی به دست می آید. الیاف آن، ماده گل را به هم می كشد و گل را مسلح می كند؛ همان طور كه آهن، بتون را.

2- ماده دوم گِل است كه حتی المقدور برای ساختن آن، از خاك رس استفاده می كنند. قبل از اینكه خاك را آب بدهند، آن را با كاه به خوبی مخلوط می كنند و به شكل تپه كوچكی در می آورند. میان آن را گود می كنند و داخل آن به نرمی آب می ریزند. خاك و كاه را با آب می اندازند تا در آب گل، زردی كاه نمودار شود. سپس خمیر را مالش می دهند و به تدریج كاهگل ساخته می شود.

با وجود اینكه ساختن این خمیر در نهایت سادگی انجام می شود معهذا چگونگی مخلوط و مقدار هر كدام از مواد امری حساس است. با كمبود كاه، ماده كاهگل ترك بر می دارد. با كمبود مقدار خاك، الیاف كاه مانع روانی آب باران می شوند. كاهگلی كه برای پوشش بام ها ساخته می شود، كاه كمتری دارد و در عوض به خمیر آن، خاك شنی از شن چاه می افزایند تا در مقابل باران به جای كاه، قشر كاهگل را تقویت نماید و در مورد كاهگلی كه برای پوشش دیوار تهیه می شود، كاه بیشتری به مخلوط اضافه می كنند تا متن كاهگل صاف تر شود و نیز ترك بر ندارد. با به كار بردن خاك رس سرخ تری، كاهگل، رنگ سرخی به خود می گیرد و متن آن برای گرفتن نقوشی از گچ آماده می شود.

قشر كاهگل عایق است؛ گرما و سرما از آن عبور نمی كند؛ باران در پوشش های گنبدی و سقف های طاقی آن نشست نمی كند؛ همهمه كوچه ها و بازار ها در آن گم می شود و لازم به توضیح نیست كه گرد آمدن خواص این چند عایق در یك ماده به ندرت دیده شده است.

كاهگل ارزان است. كاه در اغلب شهر های ایران به فراوانی یافت می شود. قیمت خروار آن ناچیز است؛ و با این مقدار، كاه، سطوح بزرگی از اندود گل را مسلح می كند. كاهگل را هر كس می تواند بسازد و ماوای خود را با آن بپوشاند و حفظ كند. اندود كاهگل آسان كشیده می شود. آدمی با یك دست خمیر آن را بر می دارد و بر روی سطح دلخواه پهن می كند. در این مورد حتی به كار بردن ماله در كشیدن آن روی سطوح، نشانی از امكانات صاحبخانه است.

كاهگل مانند خمیر نرمی بر هر حجمی پوشانیده می شود و در این مورد، معماران حداكثر استفاده را نموده و توانسته اند برای شهر های ایرانی میراث ارزنده ای از حجم های جالب به جا گذارند. گرچه كاهگل به سهولت و ارزانی به دست می آید لكن به علت خواص فوق العاده ای كه نیز دارد، به صورت متن شهر های ایرانی در آمده و به بنایی قدم گذاشته است؛ به كلبه بی بضاعتان یا اعیان نشین ها، به كوره ها، به بازار ها، به حمام ها، به تكیه ها و بالاخره به مسجد ها. و همه این ساختمان های شهر، با كوچه هایی كه میان دیوار های كاهگلی می دود به هم مربوط می شود.

معماران تیزهوش، از گرمی رنگ كاهگل برای متن تزیینات دیواری داخل بنا نیز استفاده كرده اند. دیوار حیاط های داخلی را از بهترین خمیر سرخ فام پوشانیده و بر آن با خطوط برجسته گچ، نقش های هندسی انداخته اند و یا آن را به داخل هشتی های ورودی كشیده و بر آن نقش های تصویری ساخته اند. رنگ كاهگل، نور شدید و گاه زننده آفتاب سرزمین ما را برای ساكنان آن مطبوع نموده و در گرمای فصل تابستان با برگشت دادن اشعه خورشید و حرارت آن از روی بام ها و یا دیوار های كاهگلی، دما را به حداقل رسانیده است.

با وجود اینكه كاهگل ماده فشرده ای نیست، استقامت و دوام آن قابل ستایش است. تنها در مناطقی كه باران های فصلی شدید ببارد، ناچار هر چند سال یك بار، اندود تازه ای از كاهگل بر روی اندود سابق می كشند. به این ترتیب، تعمیر و تقویت آن امر ساده ایست و احتیاج به تخصصی ندارد. این تعمیر برای پوشش دیوار ها كمتر اتفاق می افتد. كاهگل سال ها بر روی دیوار می ماند به طوریكه اندود بنا های رها شده قرون گذشته هنوز بر جاست.

و اما امروز ...

امروز تهران مانند كلیه شهر های پر جمعیت جدید و بدون برنامه دنیا به ناچار قیافه بی شخصیتی به خود گرفته است. ایجاد ساختمان های عظیم فلزی و بتون آرمه تمدن دنیای غرب، مانند سالن های سینما، هتل ها، فرودگاه ها و غیره با عث هجوم تكنیك های مختلف ساختمانی غربی شد و طبعاً مصالح معماری قوم ما كه با تجربه، زیبایی و شخصیت همراه بود در این پایتخت به مصالح خشك و سرد تكنیك های نا آشنا تبدیل گردید.

جای خوشوقتی بسیار است كه اغلب شهر های بزرگ ایران و كلیه شهر های كوچك و دهات از این موهبت برخوردار نشده و اگر قدمی از تهران بیرون بگذاریم، می بینیم كه هنوز در گوشه و كنار كوچه ها و بازار ها، تپه هایی از كاهگل مقدس كنار زندگی مردم برای خدمت به ساختمان و ماوای آنان انتظار می كشد.

كاهگل هنوز در زمره مصالح مورد استفاده اكثر ساكنین مملكت ماست و با دیدن ساختمان های غریب پایتخت كه هر كدام نمونه ای از فكر شلوغ دوره ما و نیز هجوم مصالح جدید است، شهر آرام كاهگلی، زیبا تر و درخشنده تر و عزیز تر جلوه می كند.

بافت روستایی

روستاها به واسطه کارکرد اساسی خود که تأمین كننده بسیاری از نیازهای زیستی، سکونتی و اقتصادی جامعه روستایی هستند، از خصیصه پویایی و تغییر دایمی برخوردارند. پویایی روستاها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایی قابل بررسی و ملاحظه است. این خصیصه از پویایی افراد و گروه های جامعه روستایی برای اعمال نگرش ها و علایق خود در ساخت کالبدهای فعالیت و شکل دادن به فضای مورد استفاده و تصمیمات در حال تغییر آنها برای رویارویی با عوامل محدود کننده تمایلات خود در شکل دادن به کالبد و فضای روستا ناشی می شود. بنابراین پذیرش پویایی و تغییر دایمی برای جامعه انسانی موجب الزام به پذیرش تغییرات دایمی و پویایی روستا (در ابعاد مختلف آن) است.

بافت كالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تأثیر می پذیرند. شدت تأثیرگذاری این عوامل گاه بواسطه توانایی های انسانی کاهش می یابد ولی همواره تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ می کند. خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می گیرد. روستاها تکامل و توسعه خود را طی دو فرایند مبتنی بر حرکت طبیعی یا ارگانیک و برنامه ریزی از پیش اندیشیده شده دنبال می کنند. در شکل نخست، روستاها براساس تعامل بین عوامل طبیعی و انسانی شکل می گیرند و تکامل می یابند. در این شکل گرچه برنامه ای شبیه آنچه در دوره معاصر در ادبیات برنامه ریزی روستایی درک می شود، وجود ندارد ولی انسانها براساس تجربه و خرد جمعی ، روستاها را به گونه ای که نیازهای آنها را تأمین  سازد، شکل می دهند. در مقابل حرکت تکاملی روستاها براساس برنامه ریزی اقتدارگرایانه، دارای تفاوت هایی اساسی با الگوی تکامل طبیعی است. در الگوی مبتنی بر برنامه ریزی، توسعه روستاها مبتنی بر شناخت نیازها، رعایت کمیات مطلوب فضایی برای تأمین نیازها، جامع نگری شرایط و نیازها و نگرش به آینده روستاها انجام  می شود. مهمترین تفاوت دو الگوی توسعه روستاها در استفاده از کمیات مطلوب فضایی است که عمدتاً نتیجه تلاش برنامه ریزان شهری برای هدایت منطقی و مطلوب توسعه شهری است. استفاده از این کمیات گرچه می تواند به تأمین  نیازهای روستاها کمک نماید ولی گاه در نقطه مقابل خواست و تمایل اجتماعی روستاییان و شرایط مطلوب زیست محیطی روستاها قرار می گیرد.

امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. این طرح ها عمدتاً جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجه قرار می دهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح های هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند. گرچه در مورد سایر نیازهای روستاها نیز برنامه هایی تعیین می شود ولی کمتر اجرا می شوند. طرح هادی روستایی برگرفته از الگوی طرح هادی و جامع شهری است که دارای سابقه ای طولانی در ایران هستند. دخالت شهرسازان و افراد مرتبط با مباحث برنامه ریزی شهری در تهیه طرح هادی روستایی نیز بر غلبه رویکرد طرح های هادی و جامع شهری بر طرح های هادی روستایی افزوده است. به گونه ای که تلاش اندکی برای تعدیل رویکردهای پیش بینی و برآورد نیازها، طرح ریزی کالبدی، کمیات فضایی یا سرانه ها در طرح های هادی روستایی انجام می شود. این مساله سبب بروز مشکلاتی در هدایت توسعه روستاهای کشور شده است که ضرورت تعدیل روش در برنامه ریزی روستایی را مطرح ساخته است. طرح این ضرورت ، ریشه در تفاوت های بین شهرها و روستاها در زمینه نیازهای فضایی، شرایط اجتماعی، زیست محیطی و تعاملات بین جوامع انسانی و محیط های طبیعی تحت تصرف آنها دارد. بنابراین استفاده از شرایط و مقتضیات روستاها برای برنامه ریزی آنها ضرورتی است که در فرایند و رویکرد تهیه طرح هادی روستایی تاکنون فراموش مانده است. استفاده طرح هادی از الگوها و کمیات مطلوب رایج در برنامه ریزی های شهری که در نتیجه تجربه آنها در محیط های شهری بسط یافته اند، نشانی از این فراموشی است.

بافت های روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تأثیرپذیری فرایند شكل گیری و توسعه طبیعی كالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی ـ اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی هستند که در بسیاری از روستاهای كشورنیزحضورو تداوم دارند. تا به امروز بافت های مسكونی روستاها، عمدتاً در انطباق با خصوصیات محلی همان روستاها شكل می گرفتند، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب در اقلیم مختلف سرد و معتدل و گرم برای مقابله با مشكلات آب و هوایی، تبعیت ازمنابع آب ( چشمه، قنات، آب انبار ) در تمركز مراكز عملكردی مختلف، میل به تمركز در زمینهای نامناسب برای كشاورزی در روستاهایی كه كشاورزی گسترش بیشتری دارد، ساخت واحدهای مسكونی دو طبقه و محدود شدن وسعت حیاط در روستاهای شیب دار دامنه‏ای، نمونه‏هایی محدود ولی شایع از تأثیرپذیری خصوصیات كالبدی روستاها از عوامل مختلف محلی در كشور است. این واقعیات بهترین راهنما برای تعیین ضوابط مطلوب برنامه ریزی کالبدی روستاهاست. شناخت این واقعیات و استخراج قانونمندیهای مرتبط با آنها و پردازش یافته های بدست آمده به عنوان اصولی کلی در کنار اصول شهرسازانه و معمارانه برای توسعه کالبدی روستاها، سبب پرورش ضوابطی مطلوب برای هدایت توسعه کالبدی روستاها می شود.

با درك این مسائل و ضرورت مصون ساختن برنامه‌ریز ی روستایی از اسلوب‌های برنامه‌ریزی صرف شهری، و با هدف انطباق  مبانی و رویكردهای ذاتی روستاها براساس ویژگی های روستاها، تاكنون بررسی های مختلف و متعددی برای استخراج و كشف این الگوهای نسبتاً عام در شكل گیری و تكامل بافت های روستایی انجام شده است و نتایج قابل توجهی نیز بدست آمده است.

حاصل مطالعات انجام شده، شناسایی مجموعه ای از الگوهای عام تجربه شده در شكل گیری و توسعه كالبدی روستاهای كشور است كه ساكنان در ساخت و توسعه كالبد روستای خود بكار گرفته اند. بسیاری از این الگوها نتیجه وجود یك عامل قوی اثرگذار در روستا است. عوامل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی جزء مهمترین عوامل موثر در شكل گیری الگوهای بافت روستایی محسوب می شوند كه بیشترین تنوع الگوهای بافت روستایی موجود را بوجود آورده‏اند. بطور قطع و یقین نمی توان بین این عوامل از نظر میزان تاثیرگذاری آنها در شكل‏گیری الگوها، ارزش‏گذاری مشخصی انجام داد. اهمیت و قدرت تاثیرگذاری هریك از این عوامل در تك تك روستاها، بطور مناسب تری قابل اولویت‏بندی است.

 

خصوصیات كالبدی مورد مطالعه

در این مطالعه خصوصیات كالبدی روستا شامل مجموعه ابعاد فیزیكی و قابل مشاهده و اندازه گیری بافت روستاهاست كه نتیجه دخالت عوامل تأثیر گذار طبیعی و انسانی در فضایی تعاملی هستند. در این تحقیق چهار شاخص كالبدی روستاها شامل نظام كاربری زمین، الگو و سازمان شبكه معابر، الگوی معماری و ساخت و ساز و نظام شكل‌گیری محله‌ها و مكانیابی مراكز محلات مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت بررسی این خصوصیات عمدتاً از اهمیت آنها در مطالعات طرح هادی روستایی و تأثیر این خصوصیات در حیات روستاها و روستائیان ناشی میشود. در الگوی كنونی طرح هادی روستایی، تلاش برنامه‌ریزان طرح‌ها بیشتر بر این حوزه‌ها متمركز است و عمده برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادات مشاوران در این طرح‌ها نیز در این حوزه‌هاست. به علاوه بیشترین تغییرات ناشی از اجرای طرح‌های هادی نیز در حوزه‌های كالبدی یاد شده انجام می‌شوند. در طرح بافت شناسی روستایی كشور نیز بر این بخش از خصوصیات كالبدی روستاها تمركز شده است.

 

عوامل مؤثر درشکل گیری خصوصیات كالبدی روستاها

مجموعه خصوصیات كالبدی یادشده در روستاهای كشور متأثر از مجموعه‌ای از عوامل گوناگون محیطی، اجتماعی و اقتصادی است كه هر یك با شدت و ضعفی متفاوت از این عوامل تأثیر می‌پذیرند. با وجود دشواری های متعدد، درخصوص ارائه نظامی یکسان از تأثیر گذاری عوامل و تأثیر پذیری خصوصیات بافت كالبدی روستاها، می‌توان سه گروه عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی را با در بر گرفتن عوامل  متنوع فرعی، برای تشریح فرایند شكل‌گیری و تكامل خصوصیات كالبدی روستاها از یكدیگر تفكیك كرد. در ادامه عوامل گوناگون تحت پوشش هر یك از گروه‌های یاد شده معرفی می ‌شوند.

عوامل طبیعی: این عوامل در ارتباط با محیط طبیعی در روستاها هستند و جامعه روستایی كنترل بسیار كمی بر آنها دارند. در این تحقیق طبیعیت شامل زمین، هوا و آب است و عوامل نشأت گرفته از این محیط‌ها به عنوان عوامل طبیعی یا محیطی تلقی میشوند. عوامل و عناصر آب و هوایی، شكل و ناهمواری زمین، الگوی شبكه آب‌های سطحی و وضعیت رطوبت و بارندگی و اشكال آن، وضعیت پراكندگی منابع آب سطحی و الگوی دسترسی به منابع آب زیر زمینی برخی از عوامل محیطی و طبیعی مؤثر در وضعیت كالبدی روستاهاست.

عوامل اجتماعی: اجتماع انسانی در هر سكونتگاهی چه بر اساس دیدگاه‌های تجربی و چه بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید، در بر خورد با محیط و تأمین نیازهای خود در محیط دارای تمایلات و علایقی است كه آنچه می سازد نتیجه تقابل علایق فردی و اجتماعی با محدودیت‌ها یا تسهیلات محیط طبیعی است. در روستاها نیز جامعه روستایی برای استفاده از زمین، ایجاد شبكه معابر، مكانی یابی كاربری‌های مختلف و ساخت و ساز از تسهیلات محیط استفاده و محدودیت‌های آن را تحمل می‌كنند یا برطرف می‌سازند. عوامل اجتماعی به برخی خصوصیات فكری، فرهنگی،آدابی و عرفی جامعه انسانی اشاره دارد كه در فرایند شكل ‌گیری و تكامل خصوصیات كالبدی روستا مؤثر هستند. بطور خاص، قومیت و روابط خویشاوندی، دین و مذهب، پایگاه اجتماعی، فرهنگ زندگی و میزان دانایی از زمره عوامل اجتماعی هستند كه در این تحقیق مورد توجه بودند.

عوامل اقتصادی: اقتصاد فردی و اجتماعی بخشی از خصایص اجتماعی هستند كه عمدتاً با روحیات و خصوصیات فردی و اجتماعی در ارتباطند. این خصوصیات به دلیل وجوه تمایز زیاد با سایر عوامل اجتماعی نظیر خصوصیات مذهبی، عرفی و آدابی افراد قابل تفكیك در یك گروه مشخص هستند. گرچه جایگاه عوامل اقتصادی از شفافیت عوامل طبیعی نسبت به عوامل اجتماعی برخوردار نیست. در این تحقیق وضعیت درآمدی، نوع فعالیت تولیدی و خدماتی، نوع شغل و منابع اقتصادی در دسترس از زمره عوامل مورد توجه بودند.


تحقیق: تاریخچه زندگی شهری و روستایی در ایران

به همراه فایل ورد 2007 آماده چاپ
تعداد صفحات:12
حجم:683 کیلوبایت

لینک دانلود : برای دانلود کلیک کنیددسته بندی : سایر مقالات ,
برچسب ها : تحقیق , دانلود , دانلودستان , پی , ان , یو , pnu , ac , ir , تاریخچه , اینترنتی , ورد , آفیس , 2007 , آماده , چاپ , پرینت , روستا , شهر , شهرنشینی , روستانشینی , فرهنگی , دینی , عنصری , بزرگ , تمدن , تجاری , صنعتی , کانون , ایران , در , میل , اراده , دولت ها , مدرن , غرب , ایرانی , شهرهای , زندگی ,


» جزوه/کتاب الکترونیک:آلودگی محیط زیست+فایل psd آماده دانلود و چاپ ( شنبه 15 بهمن 1390 )
» کتاب پیام نور/ دانلود کتاب آمار و احتمال+رشته آمار+فایل pdf آماده دانلود و چاپ ( شنبه 15 بهمن 1390 )
» اخبار: تاثیر معدل دانشجویان پیام نور در پذیرش مقطع ارشد و دکتری افزایش یافت ( سه شنبه 11 بهمن 1390 )
» زمان انتخاب واحد دانشجویان پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 90 ( یکشنبه 2 بهمن 1390 )
» خبر: زمان اعلام نتایج آزمون دوره های مختلف فراگیر پیام نور ( یکشنبه 2 بهمن 1390 )
» مشاور عالی سازمان سنجش آموزش كشور از توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون دوره‌های مختلف فراگیر دانشگاه پیام نور از عصر سه شنبه خبر داد ( چهارشنبه 28 دی 1390 )
» اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص محل برگزاری و دریافت کارت آزمون فراگیر پیام نور ( دوشنبه 26 دی 1390 )
» جزوه/کتاب الکترونیک: ادله اثبات دعوا + فایل pdf آماده دانلود ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» اخبار: تاریخ برگزاری آزمونهای فراگیر تغییر کرد ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» تحقیق: میرزا آقا خان نوری/رشته تاریخ + فایل ورد 2007 آماده چاپ ( دوشنبه 19 دی 1390 )
» تحقیق: تاریخچه زندگی شهری و روستایی در ایران + به همراه فایل ورد 2007 آماده چاپ ( شنبه 17 دی 1390 )
» مقاله/پاورپوینت: بررسی تکنولوژی SSL - رشته کامپیوتر+ به همراه لینک دانلود فایل ورد و پاورپوینت جهت چاپ و ارائه ( چهارشنبه 14 دی 1390 )
» جزوه:دانلود آموزش عربی _ به همراه پی دی اف آماده چاپ ( سه شنبه 13 دی 1390 )
» مقاله: فلسفه ی قصاص - رشته حقوق + به همراه فایل آماده برای دانلود(جهت چاپ و ارائه) ( دوشنبه 12 دی 1390 )
» دانلود کتاب الکترونیک "انقلاب اسلامی ایران" ( یکشنبه 11 دی 1390 )
» خوش آمدید ( چهارشنبه 30 آذر 1390 )
موضوعات

صفحات

نظرسنجی

بیشتر تمایل دارید کدام مورد در سایت قرار داده شود؟دانلودهای متفرقه ولی مفید

نویسندگان

» امین منوچهری (16)

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


در این وبگاه می توانید مقاله،تحقیق،اسلاید،پایان نامه و انواع پروژه های دانشگاهی را به رایگان دریافت کنید.
این وب توسط یک دانشجوی پیام نوری و فقط و فقط برای ارتقاء سطح علمی و همیاری و کمک به دیگر دانشجویان ایران زمین راه اندازی شده است.
نظرات شما مایه ی دلگرمی بنده است.لطفا دریغ نفرمایید.
در صورتی که از مطلبی خوشتان آمد می توانید بر روی دست سبز رنگ در زیر پست آن را در 3 ثانیه به اطلاع ما برسانید.
با تشکر
ایجاد کننده وبلاگ : امین منوچهری