تبلیغات
PNUdoc
ADS
نویسنده : امین منوچهری دوشنبه 26 دی 1390, 06:02 ب.ظ

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ، نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1390 و تاریخ برگزاری آزمون فراگیر

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ضمن آرزوی موفقیت برای خواهران و برادران داوطلبی كه در آزمون دوره‌های فراگیر كارشناسی پیوسته و كاردانی به كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال 1390 ثبت‌نام نموده‌اند بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون كارشناسی پیوسته در صبح روز جمعه 30/10/1390 و آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد در بعدازظهر روز جمعه 30/10/90 در 175 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌ضمناً آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته فقط در مراكز استان برگزار می گردد. كارتهای‌ شركت در آزمون ‌برای‌ كلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه  27/10/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه"   به حوزه های رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمایند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت شركت در آزمون مقاطع دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور
  كارتهای‌ شركت در‌ آزمون‌ كلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 27/10/1390 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شركت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت كارت شركت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی كارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و كد رهگیری یك نسخه پرینت از كارت شركت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت كارت شركت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است.

 ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون   

 آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كلیه‌داوطلبان به شرح جدول شماره 2 می‌باشد، فقط داوطلبان مقطع كاردانی به كارشناسی ناپیوسته به منظور رفع نقص احتمالی كارت شركت در آزمون بایستی به باجه رفع نقص كارت مستقر در مركز استان مراجعه نمایند. (طبق جدول شماره 2)

 ج- داوطلبان مقطع كارشناسی چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15 و 19 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملی، عنوان دیپلم، معدل كتبی دیپلم، سال اخذ مدرك دیپلم، فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل، سهمیه كارمندی، شهرستان محل اشتغال و كدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور حداكثر تا تاریخ 29/10/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیكه نسبت به بندهای 3، 10 و 13 (جنس، دین و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغایت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند. 2ـ چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با قیافة وی مغایرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عكس به حوزه رفع نقص برای اصلاح كارت، در تاریخ مقرر مراجعه نماید. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

 د- داوطلبان مقطع كاردانی به كارشناسی چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12و 15 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع كاردانی، سهمیه‌ كارمندی و كدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور حداكثر تا تاریخ 29/10/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیكه نسبت به بندهای 3 و 8 (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغایت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه (واقع در مركز استان) مراجعه نمایند. 2ـ چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با قیافة وی مغایرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عكس به حوزه رفع نقص برای اصلاح كارت، در تاریخ مقرر مراجعه نماید. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است. ه‍ ـ  داوطلبان مقطع كارشناسی ارشد چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 13 و 16 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع كارشناسی، معدل مقطع كاردانی «مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان مقطع كارشناسی ناپیوسته»، سهمیه كارمندی و كدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور حداكثر تا تاریخ 29/10/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیكه نسبت به بندهای 3 و 8 (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغایت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند. 2ـ چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با قیافة وی مغایرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عكس به حوزه رفع نقص برای اصلاح كارت، در تاریخ مقرر مراجعه نماید. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد. ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

تذكر:
 1ـ  چنانچه داوطلبان هر یك از مقاطع دوره‌های فراگیر فوق‌الذكر مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه  كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید: 1-1-كلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداكثر تا 1/11/90 به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.2-1-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند 1-1 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداكثر تا تاریخ 1/11/90 در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس می باشد و یا چنانچه عكس روی كارت دارای اشكالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عكس، واضح نبودن عكس و  اشتباه عكس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/10/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون،  2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد.3- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی كارت شركت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/10/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد.4ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شركت در آزمون كه بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. و‍ ـ تذكرهای‌ مهم‌ 1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت  شركت در آزمون‌، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار  الزامی است.2-  درهای ورودی ِحوزه های امتحانی نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت و سی دقیقه صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند. شروع فرآیند برگزاری آزمون  نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح‌) آغاز می‌گردد. همچنین درهای ورودی حوزه‌های امتحانی نوبت بعدازظهر راس ساعت 00/14 بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند، شروع فرآیند آزمون در بعد از ظهر رأس ساعت 30/14 (دو و نیم بعد از ظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.4-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كیف دستی، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشین‌حساب،  هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری كه بخشی از آن در بند « ز » آمده است، رفتار خواهد شد.

 ز‍ - قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:1- ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.ه‍ - دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍ )، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یك میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌نمایند.ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد. مجازات هر یك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌باشد.ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌گردد.ماده 10- در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.تبصره- در مورد آموزشگاههایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.در خاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید كه‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ دوره‌های فراگیر كارشناسی پیوسته و كاردانی به كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال‌ 1390 همه‌ روزه‌ بجز ایام تعطیل و در وقت اداری آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌  99-88923595 به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری آزمون دوره‌های فراگیر كارشناسی پیوسته و كاردانی به كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشددانشگاه پیام نور سال‌  1390) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمایند

برای مشاهده جدول های شماره ۱ و ۲ اینجا کلیک کنید

دسته بندی : اخبار پیام نور ,
برچسب ها : اخبار , داغ , پیام نور , پیام , نور , پرینت , نحوه , کارت , آزمون , ورود , به , جلسه , آزمون پیام نور , آزمون فراگیر , آزمون فراگیر پیام نور , محل , برگزاری , محل آزمون , محل برگزاری آزمون , کارت اعتباری , اعتباری , کارشناسی , کاردانی , ناپیوسته , پیوسته , مقاطع , مقطع , متقاضی , شرکت , 1390 , فراگیر 1390 , فراگیر 90 , آزمون فراگیر پیام نور 1390 , آزمون فراگیر پیام نور 90 , بهمن ماه , بهمن ,


» جزوه/کتاب الکترونیک:آلودگی محیط زیست+فایل psd آماده دانلود و چاپ ( شنبه 15 بهمن 1390 )
» کتاب پیام نور/ دانلود کتاب آمار و احتمال+رشته آمار+فایل pdf آماده دانلود و چاپ ( شنبه 15 بهمن 1390 )
» اخبار: تاثیر معدل دانشجویان پیام نور در پذیرش مقطع ارشد و دکتری افزایش یافت ( سه شنبه 11 بهمن 1390 )
» زمان انتخاب واحد دانشجویان پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 90 ( یکشنبه 2 بهمن 1390 )
» خبر: زمان اعلام نتایج آزمون دوره های مختلف فراگیر پیام نور ( یکشنبه 2 بهمن 1390 )
» مشاور عالی سازمان سنجش آموزش كشور از توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون دوره‌های مختلف فراگیر دانشگاه پیام نور از عصر سه شنبه خبر داد ( چهارشنبه 28 دی 1390 )
» اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص محل برگزاری و دریافت کارت آزمون فراگیر پیام نور ( دوشنبه 26 دی 1390 )
» جزوه/کتاب الکترونیک: ادله اثبات دعوا + فایل pdf آماده دانلود ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» اخبار: تاریخ برگزاری آزمونهای فراگیر تغییر کرد ( سه شنبه 20 دی 1390 )
» تحقیق: میرزا آقا خان نوری/رشته تاریخ + فایل ورد 2007 آماده چاپ ( دوشنبه 19 دی 1390 )
» تحقیق: تاریخچه زندگی شهری و روستایی در ایران + به همراه فایل ورد 2007 آماده چاپ ( شنبه 17 دی 1390 )
» مقاله/پاورپوینت: بررسی تکنولوژی SSL - رشته کامپیوتر+ به همراه لینک دانلود فایل ورد و پاورپوینت جهت چاپ و ارائه ( چهارشنبه 14 دی 1390 )
» جزوه:دانلود آموزش عربی _ به همراه پی دی اف آماده چاپ ( سه شنبه 13 دی 1390 )
» مقاله: فلسفه ی قصاص - رشته حقوق + به همراه فایل آماده برای دانلود(جهت چاپ و ارائه) ( دوشنبه 12 دی 1390 )
» دانلود کتاب الکترونیک "انقلاب اسلامی ایران" ( یکشنبه 11 دی 1390 )
» خوش آمدید ( چهارشنبه 30 آذر 1390 )
موضوعات

صفحات

نظرسنجی

بیشتر تمایل دارید کدام مورد در سایت قرار داده شود؟دانلودهای متفرقه ولی مفید

نویسندگان

» امین منوچهری (16)

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


در این وبگاه می توانید مقاله،تحقیق،اسلاید،پایان نامه و انواع پروژه های دانشگاهی را به رایگان دریافت کنید.
این وب توسط یک دانشجوی پیام نوری و فقط و فقط برای ارتقاء سطح علمی و همیاری و کمک به دیگر دانشجویان ایران زمین راه اندازی شده است.
نظرات شما مایه ی دلگرمی بنده است.لطفا دریغ نفرمایید.
در صورتی که از مطلبی خوشتان آمد می توانید بر روی دست سبز رنگ در زیر پست آن را در 3 ثانیه به اطلاع ما برسانید.
با تشکر
ایجاد کننده وبلاگ : امین منوچهری